Przepływomierz masowy powietrza / Miernik masy

Przepływomierz (Miernik masy powietrza)  1.4 1,6

ŁADA 1995-2008