Regulamin


WARUNKI OGÓLNE 

 1. Sklep internetowy AD-KO należący do firmy „ADAMO” Import-Export Małgorzata Sadowiak z siedzibą Starowa Góra ul. Szeroka 36, NIP: 728 164 89 94 REGON: 100367507, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem: www.ad-ko.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem internetu.

 2. Ceny wszystkich towarów prezentowanych w sklepie są podane w cenach brutto. Odbiorcy hurtowi i zakłady mechaniki pojazdów są uprawnieni do otrzymania rabatów po dokonaniu wcześniejszych obustronnych ustaleń.

   

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Zamieszczone na stronach W.W.W. sklepu internetowego firmy „ADAMO” Import-Export Małgorzata Sadowiak ceny nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 oraz 66¹ kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.. Prezentacje umieszczone na stronach WWW sklepu internetowego firmy „ADAMO” Import-Export Małgorzata Sadowiak stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 72 kodeksu cywilnego.

 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza rejestracyjnego.

 3. Skorzystanie z formularza zamówieniowego stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży skierowaną do firmy „ADAMO” Import-Export Małgorzata Sadowiak. Zgodnie z brzmieniem art. 66¹ kodeksu cywilnego potwierdzenie przez „ADAMO” Import-Export Małgorzata Sadowiak otrzymania oferty nie stanowi przyjęcia oferty i zawarcia umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy dochodzi wraz z przesłaniem przez „ADAMO” Import-Export Małgorzata Sadowiak potwierdzenia przyjęcia oferty.

 4. Dane wpisywane do formularza muszą zawierać prawdziwe informacje.

 5. W przypadku zamieszczenia na formularzu rejestracyjnym niepełnych danych zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.

 6. Jeśli zdarzy się, że któryś z artykułów będzie chwilowo niedostępny, poinformujemy o tym Państwa e-mailem bądź telefonicznie.

 7. Zamówienia złożone w dni powszednie po 15.00, w soboty, w niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 8. Każde zamówienie jest potwierdzane mailem przez firmę „ADAMO” Import-Export Małgorzata Sadowiak.

 9. Zamawiane towary wysyłane są w przeciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu przelewu przez firmę „ADAMO” Import-Export (w przypadku dokonania płatności przelewem) lub potwierdzeniu zamówienia przez firmę „ADAMO” Import-Export (w przypadku pobrania).

  Zamawiający ma możliwość wybrania form zapłaty, zgodnie z informacjami pojawiającymi się na stronie WWW.ad-ko.pl podczas składania zamówienia.

 10. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu rejestracyjnym.

 11. Koszty przesyłki (wyłącznie przesyłka kurierska) w przypadku zamówień do 30kg wynoszą 20zł. (koszty przesyłki towarów niebezpiecznych taj jak np. akumulatory są wyższe).

 12. Do każdej przesyłki dołączamy paragon lub na życzenie Kupującego fakturę VAT.

 13. Firma „ADAMO” Import-Export Małgorzata Sadowiak nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn niezależnych np. wadliwego działania systemów sieci.

 14. Firma „ADAMO” Import-Export Małgorzata Sadowiak nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmę kurierską.

 15. Dostawa zamówienia odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej . 
  UWAGA: Przy odbiorze przesyłki od kuriera, należy zwrócić uwagę na stan opakowania. Wszelkie widoczne uszkodzenia opakowania mogą wskazywać na uszkodzenie towaru i dlatego w takim przypadku należy spisać przy kurierze protokół szkody. Jeśli przesyłka nosi ślady zamoczenia, zgniecenia itp. - najlepiej spisać taki protokół i przesyłki nie odbierać. Protokół pozwoli nam na wystąpienie o odszkodowanie do spedytora. ODEBRANIE PRZESYŁKI Z USZKODZONYM OPAKOWANIEM BEZ SPISANIA PROTOKOŁU SZKODY BĘDZIE SIĘ WIĄZAŁO Z UTRATĄ PRAWA DO ODSZKODOWANIA W RAZIE STWIERDZONYCH PÓŹNIEJ USZKODZEŃ TOWARU.

 16. Firma „ADAMO” Import-Export Małgorzata Sadowiak zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą O Ochronie Danych Osobowych. Zgodnie z tą ustawą klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawy bądź do zaprzestania ich wykorzystywania.

   

REKLAMACJE 

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przysłanie na własny koszt reklamowanego towaru na adres firmy „ADAMO” Import-Export Małgorzata Sadowiak (95-030Rzgów, Starowa Góra ul.Szeroka 36) wraz z dowodem zakupu i dołączonym krótkim opisem reklamacji . Prosimy o zachowanie dowodu nadania przesyłki.

 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru na adres firmy „ADAMO”.

 3. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie naprawiony bądź wymieniony na nowy i zostanie odesłany na koszt firmy „ADAMO” Import-Export Małgorzata Sadowiak, na adres Klienta. W momencie, gdy reklamowanego towaru nie będzie można naprawić bądź wymienić na nowy, firma „ADAMO” Import-Export Małgorzata Sadowiak zwróci Klientowi pieniądze na wskazany przez niego rachunek bankowy.

 4. W przypadku zwrotu pieniędzy za towar, nie zwracamy kosztów przesyłki.

 5. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera lub monitora Klienta (kolor, proporcje) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

 6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas transportu oraz braku towarów w przesyłce będą rozpatrywane tylko wówczas, gdy Klient stwierdzi taką wadę w momencie odbioru towaru w obecności doręczyciela i zostanie ten fakt potwierdzony notatką sporządzoną i potwierdzoną podpisem doręczyciela.

   

ZWROTY 

 1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy i zwrotu towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania towaru pod warunkiem, że zwracany towar jest nieużywany, z nienaruszoną etykietą, czysty. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Zamawiający. Sklep Internetowy „ADAMO” Import-Export Małgorzata Sadowiak nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.

 2. W przypadku zwrotu towaru prosimy o przesłanie go na adres firmy „ADAMO” Import-Export Małgorzata Sadowiak (95-030Rzgów, Starowa Góra ul.Szeroka 36) wraz z dowodem zakupu. Prosimy o zachowanie dowodu nadania przesyłki.

 3. Zwrot pieniędzy następuje wyłącznie przelewem na wskazany na formularzu zwrotu towaru rachunek bankowy i dokonywany jest w terminie do 7 dni po otrzymaniu przez Sklep Internetowy AD-KO.

 4. Klient wysyła towar na własny koszt.

 5. W przypadku zwrotu pieniędzy za towar, nie zwracamy kosztów przesyłki.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu firmy „ADAMO” Import-Export.

 2. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu zamówienia na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997r (Dz.U. nr 133, poz.883).

 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Ochronie Praw Konsumentów oraz o Ochronie Danych Osobowych.